گریتینگ گالوانیزه با مقامت بسیار بالا

گریتینگ گالوانیزه به دلیل عمر بالا و عدم زنگ زدگی از پرکاربردترین انواع گریتینگ به شمار می آید.