تصاویر گریتینگ مضرس

در بخش زیر تصاویر مربوط به گریتینگ مضرس را مشاهده می نمایید. گریتینگ مضرس را گریتینگ آجدار یا دندانه دار نیز می نامند از این نوع گریتینگ بیشتر در مکان های چرب و مکان هایی که امکان لغزندگی وجود دارد استفاده می نمایند زیرا با توجه به نوع ساخت آن از لیز خوردن افراد جلوگیری می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر کافیست به صفحه گریتینگ مضرس موجود در سایت مراجعه نمایید.