تصاویر گریتینگ گالوانیزه

در قسمت زیر تصاویر مربوط به گریتینگ گالوانیزه را مشاهده می نمایید. گریتینگ گالوانیزه در واقع همان نوع گریتینگ فلزی می باشد که به وسیله گالوانیزه روکش شده است تا در مقابل شرایط جوی و محیطی استقامت بالاتری را داشته باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس صفحه گریتینگ گالوانیزه مراجعه نموده و اطلاعات کافی و جامعی را در خصوص گریتینگ کسب نمایید.