نمونه گریتینگ فایبر گلاس

تصویر انواع گریتینگ فایبر گلاس در رنگ های گوناگون