ژانویه 23, 2016
طریقه گریتینگ گالوانیزه چیست

گالوانیزه چیست و موارد استفاده آن

گالوانیزه چیست برای ایجاد یک پوشش بر روی یک گریتینیگ یا به اصطلاح گریتینگ گالوانیزه و هر جسم فلزی دیگر  استفاده میشود که که در زیر […]