استاندارد گریتینگ

هر محصولی نیاز به استاندارهای خاص خود است تا بتواند بهترین کارآیی را داشته باشد.که ساخت و تولید و همچنین گالوانیزه این صفحات هم باید از استاندارهای بین المللی خود تبعیت کند و گریتینگ استاندارد مطابق استاندارد ANSI MBG 531&532 می باشد و برای گالوانیزه کردن از استاندارد ASTM A 123 مطابقت می کند.

جدول استاندارد گریتینگ

گریتینگ های استاندارد شامل  جوشی – فورچی می باشند که در این نوع تسمه رابط را به اولین و آخرین تسمه باربر جوش می دهند. استاندارد گرچی که این نوع هم دارای تسمه های فاصله انداز مستقیم یا چین دار می باشد تشکیل شده اند. البته استاندارد گریتینگ با توجه به موقعیت های مورد استفاده از آن باید مورد استفاده قرار بگیرد و دقت به اینکه نوع استاندارد گریتینگ مورد استفاده قرار گرفته با توجه به در نظر گرفتن محیط مورد نظر باشد از ملزومات استفاده از استانداردهای گریتینگ می باشد. و نیازی به یاداوری ندارد استفاده از گریتینگ استاندارد مانند استفاده از هر محصول دیگری باید بهترین و با کیفیت ترین آن مورد استفاده قرار بگیرد که بهترین نوع هر محصول از هر نظر نوعی است که دارای انواع استانداردها آن محصول باشد.

برای سفارش برای ساخت بهترین نوع گریتینگ باید تمامی فاکتورهای استاندارد گریتینگ را رعایت نمود که شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات کامل و دقیق با کارشناسان ما در این خصوص صحبت نموده و سوالات خود را مطرح نمایید.