فوریه 2, 2016
معرفی بخش های گریتینگ

تعریف گریتینگ به زبان ساده

گریتینگ یک قطعه فلزی از جنس های مختلف و در برخی موارد از جنس فایبر گلاس می باشد.گریتینگ کلمه لاتین می باشد و به معنی مشبک […]
ژانویه 23, 2016
تصویر کاربرد گریتینگ

انواع کاربرد گریتینگ و معرفی آنان

کاربرد گریتینگ: همانطور که میدانیم گریتینگ ها در انواع مختلفی ساخته می شوند که با توجه به نوع کاری که بخواهیم انجام بدهیم جنس های مختلفی […]