فوریه 2, 2016
معرفی بخش های گریتینگ

تعریف گریتینگ به زبان ساده

گریتینگ یک قطعه فلزی از جنس های مختلف و در برخی موارد از جنس فایبر گلاس می باشد.گریتینگ کلمه لاتین می باشد و به معنی مشبک […]